Hakkımızda

Genel Bakış

Biyoteknolojik İlaçlar Derneği (BİYİLDER) olarak misyonumuzu:

  • Biyoteknolojik ilaçlar konusunda ülkemizin ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak

  • Değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayacak sürekli öğrenen ve gelişen bir yapı oluşturmak - Ülkemizin biyoteknolojik ilaçlar konusundaki etkinliklerinde anahtar ve yapıcı bir rol üstlenmek - Gelecekte biyoteknolojik ilaçlar konusunda yetişenlerin ulusal ve uluslararası ilişkilerinde yol gösterici olmak ve bu bireylerin söz konusu ilişkilerde pay sahibi olmalarını sağlamak

  • Dernek üyelerinin biyoteknolojik ilaçlar konusundaki güncel trendleri izlemesini sağlamak ve bu trendlere ulaşımını kolaylaştırmak

  • Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak olarak belirledik.