Temsilcilikler

                 

BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR DERNEĞİ (BİYİLDER) KOMİSYONLARI

                                             (30.04.2018)

Komisyon Adı ve Numarası

İlaç Ar-Ge

Eğitim

Medya ve İletişim

Pazarlama

Kamu Kurumları ile İlişkiler

Stratejik Planlama

Klinik İlaç Araştırmaları

Mevzuat

 Sorumlu YK Üyesi (e-mail)

H. Zafer Güney

 

Levent Arslan

Ertan Köseoğlu

Sema Zergeroğlu

Zuhal Aktuna

Gökmen Ortaç

Süleyman Kentli

Üye 1

Olcay Bul

Elnaz Hatemi

Şemseddin Semai Çelebi

Meltem Doğan

Mustafa Edik

Hakan Çelik

Deniz Tonyalı

Dilek Tokaç

Üye 2

Renan Girgin

Zuhal Yıldırım

Hakan Özdoğan

Bilgehan Tuncer

Dilan Konyar

Ertuğrul Doğan

Nihan Çankara

Arın Emre Tomruk

Üye 3

Özlem Çelik

Demet Akın

Şale Kutsal

Özge Güler

 

Seda Artış

Osman Karakuş

 

Üye 4

Nihat Bozkurt

 

Eren Yılmaz

Derya Dönmez

 

 

Sedat Rahmi Altuğ

 

Üye 5

 

 

 

Demet Döndü Kasım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMiSYON ÇALIŞMA PRENSİPLERİ (GENEL)

  1. 1. Komisyon üyeleri ve sorumluları birbirleriyle e-mail yoluyla haberleşirler.

  2. 2. Komisyon olarak 4 ayda bir dernek yönetim kuruluna rapor sunarlar. Raporda, komisyon olarak alınan kararlar, görüş ve öneriler, yapılması planlanan etkinlikler, v.s. yer almalıdır.

  3. 3. Dernek faaliyeti olarak komisyon kendi alanı ile ilgili önerilerde bulunabilir, faaliyete son şeklini dernek yönetim kurulu (YK) verecektir.

  4. 4. Her komisyon maksimum üye sayısını (şu anda 5) belirleyebilir. Komisyon kendi içinde çalışma prensipleri belirleyebilir.

  5. 5. Dernek üyesi olmayan komisyon üyesi olamayacaktır. Gerekirse, komisyondan sorumlu YK üyesi bu konudaki görüşünü dernek başkanı ile paylaşmaya yetkilidir.

  6. 6. Komisyonlar tarafından gelebilecek yeni çalışma prensibi (prensipleri) önerileri dernek YK üyeleri tarafından değerlendirilecek ve son karar dernek YK üyeleri tarafından verilecektir.

Komisyon sorumlusu ve üyelerin e-mail adresleri:

Komisyon Sorumlusu:

1. H. Zafer Güney zaferguney@yahoo.com

2. Levent Arslan levent@qpharmaworld.com

3. Ertan Köseoğlu ertan.koseoglu@crm-cro.com

4. Sema Zergeroğlu md_zergeroglu@yahoo.com

5.Zuhal Aktuna zuhalaktuna@gmail.com

6. Gökmen Ortaç gokmeno@klinar-cro.com

7. Süleyman Kentli s.kentli@ITS.JNJ.com

 

 

  1.