IFAPP

IFAPP yayınlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

IFAPP yayınları   Misyonu,  farmasötik hekimlerinin ve tüm bilimsel disiplinlerde yer alan diğer profesyonellerin dünya çapındaki ilaçların keşfi, geliştirilmesi, araştırılması  ve kullanımı ile ilgili  bilgi, uzmanlık ve becerilerini artırarak; hastaların  ve toplumun yararına olan ilaçların bulunmasını ve bu ilaçların uygun şekilde kullanılmasını sağlamak olan  Uluslararası Farmasötik Hekimler ve Farmasötik Tıp Federasyonu'na (IFAPP) 24.03. 2020 tarihinde BİYİLDER olarak üyeliğimiz kabul edildi. 

IFAPP üye kuruluşları